M-HOTEL

【高雄住宿心得】M.HOTEL都會商旅-愛河七賢館.平價CP值高的好選擇!附早餐

(高雄前金區) M.HOTEL都會商旅愛河七賢館~住宿評價.非廣告業配.2016年.高雄住宿推薦.平價旅館.平價住宿.
【高雄住宿心得】M.HOTEL都會商旅-愛河七賢館.平價CP值高的好選擇!附早餐